Vyhotovenie otvoru Petržalka po.

Vyhotovenie otvoru Petržalka po.