REZANIE DIAMANTOVOU TECHNIKOU

Rezanie betónu

Samotné rezanie betónu prebieha za dohodnutých podmienok s odberateľom (suchý – mokrý spôsob), z čoho vyplýva aj technologický postup pri danom určenom spôsobe.

SUCHÝ PROCES :

Prebieha rezaním diamantovými kotúčmi, súčasným odsávaním cca 95% vzniknutého odpadového prachu (zmes betónu, prípadne tehlového muriva), pričom sa tento spôsob praktikuje pri menších prierezoch, alebo v prípade, že zákazník si neželá v danom prostredí chladenie vodou. Výhoda oproti mokrému spôsobu je zrejmá iba v špecifických prípadoch, ak zákazník má obavu, že by voda mohla poškodiť zariadenie alebo podlahu. Vzhľadom na to, že je to suchý spôsob rezania, je možnosť zvýšenej prašnosti procesu, ale zároveň nepripadá do úvahy znehodnotenie malovky v obývanom byte, prípadne pretečenie vody do dolných podlaží.

MOKRÝ PROCES:

Prebieha rezaním diamantovými kotúčmi vyšších priemerov, za súčasného odsávania vody špeciálnym vysávačom. Počas mokrého procesu rezanie betónových častí bytu (nosné steny, priečky) sú rezané špeciálnym zariadením, ktoré je upevnené na stene, prípadne na podlahe a rezaním dosiahneme čistý rez, ktorý v prípade ďalšej úpravy nie je náročný na murárske vysprávky. Zariadenie upevnené na špeciálnej podkladovej lište, je ovládané diaľkovým káblom. Rez môže byť týmto spôsobom rezaný aj v dotykových bodoch. Aby nedochádzalo v bytoch k zbytočným problémom pri presakovaní vody do nižších podlaží, riešime tento fakt zapenením inkriminovaných – styčných panelových plôch špeciálnou polyuretánovou penou.

Ďalším aspektom rezania sú dodatkové práce (elektro, odvoz sute, murárske vysprávky, výstuže kovové pri väčších prierezoch a otvoroch). Tieto naša firma po dohode so zákazníkom dokáže zrealizovať. Ďalšou službou je poskytovanie kontaktu na statikov, pomoc a poradenstvo pri povolovacích konaniach zo strany potrebných úradných dokladov.

ČO V PRÍPADE, ŽE SÚ PODLAHY HOTOVÉ?

Parkety ako aj keramicku dlažbu sme schopný ochránit a dôkladne ošetrit aby nedošlo k jej poškodeniu. Nie je potrebné rozoberať podlahu.